background
 
Προφητεῖες καί Ἀποκάλυψη
Π. Εὐσέβιος Βίττης


… Ὃσα λέγονται στήν Ἀποκάλυψη, καίτοι δέν τά κατανοοῦμε ἐπαρκῶς, δέν ἀποτελοῦν γρίφους γιά νά περνοῦμε τήν ὣρα μας ἠ γιά νά μᾶς δημιουργοῦν ἀνησυχίες χωρίς νά δίνεται διέξοδος σ’ αὐτές, ἀλλά σαφεῖς προειδοποιήσεις μέ τή διαφορά πώς τό περιεχόμενό τους εἶναι συνεσκιασμένο.

Μέ τόν καιρό ὂμως ὃλα αὐτά θά γίνουν κατανοητά ἀπό τούς πιστούς.Μή λησμονοῦμε δέ καί τό ἂλλο΄ ὃλα ὃσα λέγονται στίς προφητεῖες καί κατατίθενται στή Γραφή θά μᾶς βοηθήση τό Ἃγιον Πνεῦμα νά τά κατανοήσουμε πέρα γιά πέρα στόν καιρό τους.

Ἑπομένως οἱ προφητεῖες δέν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο “ἰδίας ἐπιλύσεως”, δέν ἀποκρυπτογραφοῦνται μέ τήν ἐξυπνάδα μας καί τήν διορατικότητά μας, μέ καθαρῶς ἀνθρώπινες δηλαδή δυνάμεις, ἀλλά μέ τόν φωτισμό καί τήν χάριν τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μόνον μέσα στήν Ἐκκλησία κατανοοῦνται καί πουθενά ἀλλοῦ.

Ἒξω ἀπό τήν Ἐκκλησία παρανοοῦνται καί ὁδηγοῦν στήν πλάνη. Παράδειγμα πρός ἀποφυγήν τό κατάντημα τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, πού δέν ὑπάρχει αἳρεση καί πλάνη πού νά μήν τήν ἒχουν περιμαζέψει στό σατανικό ὂντως καί ἀπαίσιο σύστημά τους πού δέν εἶναι μέ κανένα τρόπο δυνατό νά θεωρηθῆ χριστιανικό, ἒστω καί κάπως παραέξω ἀπό τήν Παράδοση.

Εἶναι σύστημα ἀντιχριστιανικό καί καταλυτικό τοῦ χριστιανισμοῦ. Γι’αὐτό καί κάθε τόσο ἐπανερχόμαστε σ’ αὐτούς γιά νά ξέρουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πόσο πλανεμένοι ἂνθρωποι εἶναι καί ἑπομένως ἐπικίνδυνοι γιά τούς ἲδιους καί τή σωτηρία τους.

Ὃσο εἲμαστε μέσα στήν Ἐκκλησία, εἲμαστε καί “ἐγγεγραμμένοι ἐν τῆ βίβλω τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου”, ἐφόσον παράλληλα προσπαθοῦμε νά εἲμαστε καθ’ ὃλα ἐντάξει ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ καί ἀνθρώπων κατά τίς ὁδηγίες τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Τό νά εἲμαστε ἁπλῶς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀρκούμεθα σέ μερικά τυπικά καθήκοντα καί τίποτε περισσότερο δέν ἀποτελεῖ ἐγγύηση πώς ἐξακολουθοῦμε νά εἲμαστε ἐγγεγραμμένοι στό βιβλίον τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου.

Αὐτό νά τό ἒχουμε καλά στό νοῦ μας καί νά μήν ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας νά ξεγελιέται μέ ἀνόητες καί βλαπτικές ἰδέες.

Ἱερομ. Εὐσεβίου, “ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄.